Privacybeleid

Art. 1  Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen volgende persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, postcode en telefoonnummer.

Art. 2  Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Voor de trekking van de winnaars van de Eindejaarsactie en om de winnaars te kunnen verwittigen.
Voor het leveren van informatie en aanbiedingen conform jouw toestemmingen.
Om je te informeren over de acties naar consumenten die wij als DUO-UNIZO Dilbeek organiseren zoals de jaarlijkse eindejaarsactie.

Art. 3  Hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?
Deze gegevens worden verzameld via het registratieformulier op de website

Art. 4  Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. Van zodra je jouw toestemming intrekt om je persoonsgegevens verder te gebruiken worden deze gewist uit onze e-maillijsten of onleesbaar gemaakt in onze computersystemen.

Art. 5  Wat zijn je rechten?
Het is ook belangrijk dat je persoonsgegevens up-to-date zijn en blijven. Daarom kan je deze steeds inzien, wijzigen en verbeteren. Natuurlijk kan je ons ook laten weten dat je de toestemming intrekt om deze gegevens nog langer door ons te laten verwerken. Dan schrappen we ze of maken ze onleesbaar in ons beheersysteem.
Gelieve al uw verzoeken hieromtrent gedateerd en ondertekend te sturen naar volgend adres vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart:
DUO-UNIZO Dilbeek, Kouterstraat 80A – 1703 Schepdaal. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Art. 6  Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
We installeerden beveiligingstechnologieën en namen maatregelen om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt je persoonlijk verwittigd. We zullen dan alle maatregelen nemen om het risico op een nieuw datalek tot een strikt minimum te beperken.

Art. 7  Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Om de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren doet DUO-UNIZO Dilbeek beroep op sommige derde partijen (voor verzendingen bijvoorbeeld). In opdracht verwerken zij je persoonsgegevens of hebben zij hier toegang toe. Deze derde partijen houden zich aan de strikte voorwaarden van de privacywetgeving. Daarnaast beperken we binnen DUO-UNIZO Dilbeek het aantal mensen dat met de verwerking van de gegevens bezig is en er toegang toe heeft.
Als je expliciet de toelating hebt gegeven dat deelnemende handelaars jou informatie mogen toezenden, zullen je gegevens aan deze handelaars worden doorgegeven. Ook zij dienen zich te houden aan de strikte voorwaarden van de privacywetgeving

Art. 8  Aanvaarding
Door onze website te bezoeken en het deelnemen aan de wedstrijd aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat DUO-UNIZO Dilbeek jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit beleid kan steeds gewijzigd worden.

Contactgegevens
Dit privacybeleid gaat uit van DUO-UNIZO Dilbeek. Heb je vragen, verzoeken en klachten contacteer ons op onderstaand adres: 

DUO-UNIZO Dilbeek, Kouterstraat 80A – 1703 Schepdaal

info@duodilbeek.be