Wedstrijdreglement Eindejaarsactie DUO-UNIZO Dilbeek 2021

De wedstrijd wordt georganiseerd door DUO-Unizo Dilbeek (Dilbeekse Unie van Ondernemers) en loopt van 7 tot 31 december 2021 bij de deelnemende handelaars. De lijst van de deelnemende handelaars is terug te vinden op de website : www.winindilbeek.be.

De trekking gebeurt op donderdag 27 januari 2022 tijdens het nieuwjaarsevent van de Adviesraad Lokale Economie.

Uit de geregistreerde nummers worden die dag de winnende nummers getrokken.

De trekking zal elektronisch verlopen. Dit betekent dat een computer via een softwareprogramma de winnaars “at random” zal aanduiden. De trekking gebeurt in aanwezigheid van de Schepen van Lokale economie of zijn/haar ambtenaar.

De wedstrijd wordt georganiseerd met als doel de lokale handel in Dilbeek te stimuleren.

De klant ontvangt bij de deelnemende handelaar per aankoop en verder per aankoopschijf van 10 euro een genummerd deelnameformulier voor de tombola. Het maximum aantal formulieren die de klant per aankoop kan ontvangen, wordt evenwel beperkt tot 40 formulieren per aankoop.

Om deel te nemen aan de tombola moet de klant de nummers van zijn deelnemingsformulieren registreren op de website www.winindilbeek.be en de gevraagde gegevens invullen.

De nummers kunnen op de website ingegeven worden tot en met 16 januari 2022.

Het genummerd deelnameformulier moet bijgehouden worden en dient afgegeven te worden bij ontvangst van de prijs, hetzij een hoofdprijs, een aankoopbon of een Dilbeekse geschenkbon. Bij het winnen van een aankoopbon van een handelaar kan met het winnend deelnemingsformulier het gewonnen bedrag onmiddellijk afgetrokken worden van het aankoopbedrag. Het fysiek overhandigen van een aankoopbon is dan niet nodig. 

Privacy.

De gegevens van de klanten worden enkel gebruikt voor consumentenacties, georganiseerd door DUO-UNIZO Dilbeek, zoals bijvoorbeeld de eindejaarsactie, en worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven. De klant is op de hoogte dat zijn naam kan verschijnen in de lijst van de winnaars die kenbaar gemaakt wordt op de website www.winindilbeek.be.

 

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht.

Elke aankoopbon is uitgegeven door een deelnemende handelaar en kan enkel bij de handelaar vermeld op de aankoopbon gebruikt worden. De aankoopbons kunnen niet in contanten worden uitbetaald. De aankoopbons dienen voor 1 mei 2022 afgehaald te worden.

De Dilbeekse geschenkbon daarentegen kan gebruikt worden bij alle handelaars die aangesloten zijn en dit tot eind 2022, zie voor Dilbeek: https://cirklo-light.com/pages/deelnemende-handelaars

 Voor de hoofdprijs wordt er naast de winnaar nog reserve-winnaars getrokken.

In het uitzonderlijke geval dat de winnaar, ondanks herhaalde pogingen van de organisatoren, niet bereikbaar zou zijn of de prijs niet zou afhalen binnen de maand, hebben de organisatoren het recht om de prijs toe te kennen aan de tweede reserve-winnaar.

 Deelnemende handelaars en hun personeel mogen niet deelnemen aan de wedstrijd met deelnameformulieren die in de eigen winkel werden uitgegeven.

Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten omtrent de wedstrijd aanvaard worden.

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen vernietigd of gewijzigd moeten worden, dan zijn de organisatoren daarvoor in geen geval schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd.

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren.

Het reglement kan worden geraadpleegd op de website www.winindilbeek.be.

Er wordt geen briefwisseling gevoerd omtrent deze tombola, met uitzondering van het op de hoogte brengen van de winnaars.